საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
მიმდინარე კონკურსები
დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი
დასრულებული
კონკურსი აკადემიური პერსონალის წარმომადგენლებისთვის ტუშას უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის ტუშას უნივერსიტეტში (იტალია) ევროკომისიის მიე...
სრულად ნახვა
დასრულებული
უცხო ენის ინსტიტუციური ტესტირება თსუ-ის მიერ ადმინისტრირებულ გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მსურველი სტუდენტებისათვის
უცხო ენის მოქმედი საერთაშორისო სერტიფიკატების არქონის შემთხვევაში (აღებული უკანასკნელი 4 წლის მანძილ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
კონკურსი აკადემიური პერსონალისთვის პალაცკის უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის პალაცკის უნივერსიტეტში (ჩეხეთი) ევროკომისიის...
სრულად ნახვა
დასრულებული
დასრულებული
დასრულებული
კონკურსი აკადემიური პერსონალისთვის ვიადრინას ევროპულ უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის ვიადრინას ევროპულ უნივერსიტეტში (გერმანია) ევ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
დასრულებული
დასრულებული
დასრულებული
კონკურსი თსუ-ის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისთვის ბურგოსის უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ის ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე სემესტრის სტ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
კონკურსი აკადემიური პერსონალისთვის ოპოლეს უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის ოპოლეს უნივერსიტეტში (პოლონეთი) ევროკომი...
სრულად ნახვა
დასრულებული
კონკურსი აკადემიური პერსონალისთვის კრაკოვის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის  კრაკოვის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში (პოლო...
სრულად ნახვა
დასრულებული
კონკურსი თსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის ზიელონა გორას უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს აკადემიური პერსონალისთვის ზიელონა გორას უნივერსიტეტში (პოლონეთი) ე...
სრულად ნახვა
დასრულებული
დასრულებული
დასრულებული
კონკურსი თსუ-ს ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისთვის ვიგოს უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე სემესტრის სტუ...
სრულად ნახვა
დასრულებული
კონკურსი თსუ-ს მაგიტრსტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის ვიგოს უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს მაგისტრატურის საფეხურის პირველი და მეორე სემესტრის სტუდენტებისთვის...
სრულად ნახვა
დასრულებული
კონკურსი თსუ-ს დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის ვიგოს უნივერსიტეტში ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად
ცხადდება კონკურსი თსუ-ს დოქტორანტურის საფეხურის პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე სემესტრის ...
სრულად ნახვა
დასრულებული