საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
მთავარი გვერდი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური უნივერსიტეტის მართვის ერთ-ერთი ძირითადი ორგანოა. მისი მიზანია ხარისხის კულტურის დამკვიდრება საუნივერსიტეტო სივრცეში. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საუნივერსიტეტეტო და საფაკულტეტო დონეზე ახორციელებს სწავლა-სწავლების, კვლევის, უნივერსიტეტის მესამე მისიის (საზოგადოების განვითარებაში წვლილის შეტანა) და ინსტიტუციური ეფექტიანობის ხარისხის უზრუნველყოფას. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური საკუთარ საქმიანობას ახორციელებს უნივერსიტეტის ავტონომიურობის, ინკლუზიისა და აკადემიური კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვის, აკადემიური თავისუფლებისა და მრავალფეროვნების პატივისცემის, საუკეთესო გამოცდილების ურთიერთგაზიარებისა და აქტუალური საკითხებისადმი კრიტიკული მიდგომის საფუძველზე.

 

Flag Counter