საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
აბიტურიენტთა მოსამზადებელი კურსები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი განყოფილების მიზნებია:

სწავლების ყველა საფეხურზე მისაღები გამოცდით გათვალისწინებული პროგრამით აბიტურიენტთა სრულფასოვანი მომზადება.

აბიტურიენტთა პროფესიული ორიენტაცია და აკადემიური კარიერის დაგეგმაში დახმარება.

ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში მსურველი უცხოელი აბიტურიენტების მომზადება.