საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის

 

 

ორმხრივი ინსტიტუციური თანამშრომლობის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული გაცვლითი პროგრამები

ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული Erasmus + (ICM) პროგრამები

თურქეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული MEVLANA-ს გაცვლითი პროგრამები

 

 

 

 

 

სარეგისტრაციო პორტალის mobility.tsu.ge გამოყენების სახელმძღვანელო

 

 

თსუ-ს რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ერთობლივი ბრძანება სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით და მობილობის პროგრამებში მონაწილეობისათვის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ (N15/04)

 

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საერთაშორისო გაცვლით და მობილობის პროგრამებში მონაწილეობისათვის შერჩევის წესის დამტკიცების შესახებ” უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2021 წლის 31 მაისის N15/04 ერთობლივ ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანის შესახებ (N33/04)