საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PiAz7fLr1545210727.svg
იურიდიული ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი კავკასიის რეგიონში უმაღლესი იურიდიული განათლების ისტორიულად მნიშვნელოვანი კერაა. იგი კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით იძლევა ცოდნის შექმნისა და გადაცემის შესაძლებლობას, აყალიბებს ღირებულებათა სისტემას, რომელიც აუცილებელია ევროპული სამართლებრივი კულტურის მქონე პროფესიული საზოგადოებისათვის.

 

 

 

ოჯახში ძალადობის სისხლის სამართლის საქმეების სასამართლო პროცესების მონიტორინგის ანგარიშის პრეზენტაცია

14/02
2024

დოქტორანტ სესილი ქადარიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაშრომის დაცვა

01/02
2024

დოქტორანტ ზურაბ გოგშელიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

19/02
2024

დოქტორანტ ნიკოლოზ ნებულიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაშრომის დაცვა

23/12
2023

საჯარო ლექცია - „პირადი ცხოვრების დაცვა და გამოხატვის თავისუფლება კერძო სამართალსა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციაში“

საჯარო ლექცია

22/12
2023

სტუდენტური სამეცნიერო სემინარი სისხლის სამართალსა და სისხლის სამართლის პროცესში

საჯარო ლექცია

22/12
2023

საინფორმაციო შეხვედრა გერმანიის ბუნდესთაგის საერთაშორისო საპარლამენტო სტიპენდიასთან დაკავშირებით

პრეზენტაცია

03/11
2023

ინფორმაცია ევროპისმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის აითან ჰაჯიევას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის შესახებ

ნაშრომის დაცვა

30/10
2023

პროფ. გიუნტერ რაინერის საჯარო ლექცია

საჯარო ლექცია

03/10
2023

დოქტორანტ თამარ ხავთასის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაშრომის დაცვა

04/10
2023