საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PiAz7fLr1545210727.svg
იურიდიული ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი კავკასიის რეგიონში უმაღლესი იურიდიული განათლების ისტორიულად მნიშვნელოვანი კერაა. იგი კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით იძლევა ცოდნის შექმნისა და გადაცემის შესაძლებლობას, აყალიბებს ღირებულებათა სისტემას, რომელიც აუცილებელია ევროპული სამართლებრივი კულტურის მქონე პროფესიული საზოგადოებისათვის.

 

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

ონლაინ ფორუმი - რა გავლენა აქვს კორონავირუსის პანდემიას ეკონომიკაზე?

საჯარო ლექცია

09/10
2020

საჯარო ლექცია გენდერისა და სამართლის სფეროში - „მოსამართლე რუთ ბეიდერ გინსბურგი: პროფესიონალი, რომელმაც შეცვალა სამართლებრივი გარემო გენდერული თანასწორობისთვის“.

საჯარო ლექცია

07/10
2020

საჯარო ლექციები საერთაშორისო საჰაერო სამართლის აქტუალურ პრობლემებზე (ინგლისურ ენაზე)

საჯარო ლექცია

12/10
2020

დოქტორანტ გიორგი მირიანაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

26/09
2020

ირაკლი სამხარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

23/07
2020

დოქტორანტ თამარ დიოგიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

23/07
2020

დოქტორანტ ლიანა სახოკიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

23/07
2020

დოქტორანტ ნინო ფაჩუაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

15/07
2020

წიგნის - „სანივთო სამართლისა“ და ჟურნალ „კერძო სამართლის მიმოხილვის“ პრეზენტაცია

პრეზენტაცია

25/11
2019

სამეცნიერო კონფერენცია: „ცხოველი, როგორც სამართლებრივი დაცვის ობიექტი“

25/11
2019