საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PiAz7fLr1545210727.svg
იურიდიული ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი კავკასიის რეგიონში უმაღლესი იურიდიული განათლების ისტორიულად მნიშვნელოვანი კერაა. იგი კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით იძლევა ცოდნის შექმნისა და გადაცემის შესაძლებლობას, აყალიბებს ღირებულებათა სისტემას, რომელიც აუცილებელია ევროპული სამართლებრივი კულტურის მქონე პროფესიული საზოგადოებისათვის.

 

დოქტორანტ დავით წულაიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაშრომის დაცვა

24/06
2023

კონფერენცია თემაზე: “კერძო და საჯარო სამართლის ურთიერთმიმართების თანამედროვე გამოწვევები”

კონფერენცია

10/06
2023

2022-2023 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

კონფერენცია

10/05
2023

ანა წიგნაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

01/05
2023

გივი ადამიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

04/05
2023

ირაკლი სვანაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

05/05
2023

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია საერთაშორისო სისხლის სამართალში

კონფერენცია

25/03
2023

ნიკოლოზ ფარსადანიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

24/02
2023

კრებულების პრეზენტაცია იურიდიულ ფაკულტეტზე

პრეზენტაცია

07/02
2023

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე 2022-2023 წლის შემოდგომის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების შესახებ

კონფერენცია

01/12
2022