საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PiAz7fLr1545210727.svg
იურიდიული ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი კავკასიის რეგიონში უმაღლესი იურიდიული განათლების ისტორიულად მნიშვნელოვანი კერაა. იგი კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით იძლევა ცოდნის შექმნისა და გადაცემის შესაძლებლობას, აყალიბებს ღირებულებათა სისტემას, რომელიც აუცილებელია ევროპული სამართლებრივი კულტურის მქონე პროფესიული საზოგადოებისათვის.

 

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

ვებინარი: „ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებზე წვდომა და ანტიპლაგიატის პროგრამით სარგებლობა“

ონლაინ პლატფორმა

11/03
2021

LexisNexis-ის ვებინარი: "Dispute Resolution in Post-COVID Era"

ონლაინ პლატფორმა

09/02
2021

დოქტორანტთა სემინარების დაცვა საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

ნაშრომის დაცვა

08/02
2021

დოქტორანტთა სემინარების დაცვა სამართლის მეთოდებში

ნაშრომის დაცვა

09/02
2021

დოქტორანტთა სასემინარო ნაშრომების დაცვა კერძო სამართლის მიმართულებით

ნაშრომის დაცვა

03/02
2021

დოქტორანტთა სასემინარო ნაშრომების დაცვა კერძო სამართლის მიმართულებით

ნაშრომის დაცვა

09/02
2021

სასემინარო ნაშრომების დაცვა სისხლის სამართლის მიმართულებით

ნაშრომის დაცვა

03/02
2021

ოთარ ჩახუნაშვილის დისერტაციის დაცვის შესახებ

ნაშრომის დაცვა

29/01
2021

თამარ მახარობლიძის დისერტაციის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

25/01
2021

დოქტორანტ ილია წიკლაურის დისერტაციის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

22/01
2021