საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
უწყვეტი განათლების ცენტრი

უწყვეტი განათლების ცენტრი ზრუნავს თსუ-ში საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სისტემის განვითარებაზე, კვლევაზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის უწყვეტი განათლების პროგრამების შექმნასა და განხორციელებაზე. ცენტრის მიზანია საუნივერსიტეტო და ფართო საზოგადოებას საშუალება მისცეს გამოიყენოს უნივერსიტეტის რესურსები და გამოცდილება პროფესიული და პიროვნული განვითარებისათვის, კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, ახალი პროფესიული უნარების შეძენისათვის, აკადემიური (საბაკალავრო, სამაგისტრო) განათლების მისაღებად საფუძვლების შექმნისათვის. აგრეთვე ცენტრის მიზანია სკოლებთან მჭიდრო თანამშრომლობის დამყარება.