საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
სტუდენტური პროექტების დაფინანსება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017 წლიდან სტუდენტური პროექტების დაფინანსების ახალი წესი ამოქმედდა (ბრძანება N: 24/02-01)

 

გამჭვირვალობის და პარიტეტის დასაცავად შეიქმნა სპეციალური საბჭო, რომელშიც უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებიც არიან წარმოდგენილი. 

 

წარმოდგენილი სამეცნიერო და კულტურული/სპორტული/საგანმანათლებლო პროექტების დაფინანსების საკითხის განსახილველად საბჭო იკრიბება წელიწადში 3-ჯერ. მიმდინარე კალენდარული წლის 10 თებერვლის ჩათვლით შემოტანილი პროექტების განხილვა განხორციელდება არაუგვიანეს 25 თებერვლისა, 15 აპრილის ჩათვლით შემოტანილი პროექტების განხილვა განხორციელდება არაუგვიანეს 1 მაისისა, 1 ოქტომბრის ჩათვლით შემოტანილი პროექტების განხილვა - არაუგვიანეს 15 ოქტომბრისა (ბრძანება N:30/02-01).

 

2017 წელს- 161, 2018 წელს -130. 2019 წელს კი - 171 პროექტი დაფინანსდა. 

 

 

სტუდენტური პროექტების დაფინანსების განმსაზღვრელი საბჭოს წევრები
  • თამარ გაგოშიძე - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, საბჭოს თავმჯდომარე;
  • გიორგი გაფრინდაშვილი - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანაშემწე, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
  • თინათინ   გაბრიჩიძე - ხარისხის   უზრუნველყოფის   სამსახურის   აკრედიტაციის კვლევებისა და შეფასების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი, საბჭოს მდივანი;
  • რევაზ აფხაზავა  - განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე, საბჭოს წევრი;
  • ნინო ქურდაძე - ცოდნის გადაცემის და ინოვაციების ცენტრის ხელმძღვანელი, საბჭოს წევრი;
  • გიორგი ჩაკვეტაძე - წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს უფროსი, იურიდიული ფაკულტეტის ასისტენტი, საბჭოს წევრი.

 

ბრძანება N:4/04