საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სამოქმედო გეგმა და ანგარიშები

 

საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი ყოველწლიურად შეიმუშავებს მორიგი კალენდარული წლის მანძილზე შესასრულებელი საქმიანობის გეგმას, განსახორციელებელი აქტივობების სპეციფიკისა და სამიზნე მაჩვენებლის მითითებით და თავისი საქმიანობის წარმართვისას ხელმძღვანელობს აღნიშნულ სამოქმედო გეგმით.

კალენდარული წლის ბოლოს მზადდება დეპარტამენტის მიერ წლის განმავლობაში შესრულებული საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში და დასამტკიცებლად წარედგინება უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოს.

 

სამოქმედო გეგმა (2021-23 წწ)

 

ანგარიში (2020 წ)

 

DFR-Self Assessment - 2011-2017