საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტი

 

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი № 1, 0179 თბილისი, თსუ-ს I კორპუსი, ოთახი 101;

 

 

ტელეფონი: + 995 (0) 32 222 56 79

 

 

ელ-ფოსტა:

 

erasmusplus@tsu.ge - ერაზმუს+ საერთაშორისო კრედიტ-მობილობის პროგრამასთან დაკავშირებით

 

outgoingmobility@tsu.ge - სტუდენტებისა და პერსონალის საზღვარგარეთ მობილობასთან დაკავშირებით

 

incomingmobility@tsu.ge - უცხოელი სტუდენტებისა და პერსონალის მობილობასთან დაკავშირებით

 

exchange@tsu.ge - ორმხრივ გაცვლით პროგრამებთან დაკავშირებით

 

mevlana@tsu.ge - MEVLANA-ს გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით