საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ნებისმიერი ინფორმაციის/კონსულტაციის მისაღებად სტუდენტს შეუძლია, გამოიყენოს LMS.TSU.GE  ბაზა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ განაცხადი უნდა გამოიგზავნოს შეტყობინების შინაარსის რელევანტური კატეგორიის გრაფიდან.

 

დეკანთან კომუნიკაცია შესაძლებელია გრაფიდან  „მისწერე დეკანს“.

 

კანცელარია: 

chancellerylaw@tsu.ge

 

სტუდენტთა მომსახურების ჯგუფი [ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა,
დოქტორანტურა]

 

სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური

 

დეკანის აპარატი

 

ელ-ფოსტა: law@tsu.ge

 

ცხელი ხაზი: (+995 32) 2 25 04 84