საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

 

 

 

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

 

სავალდებულო საგნების ლექციათა განრიგი

განრიგი

 

 

სპეციალიზაციის მოდულის არჩევითი საგნების ლექციათა განრიგი

 

კერძო სალექციო

საჯარო სალექციო

სისხლის სალექციო

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

საერთაშორისო სამართალი

 

 

უცხო ენები და სხვა არაიურიდიული საგნები

განრიგი

 

უცხოენოვანი საგნები

განრიგი

 

 

სამუშაო ჯგუფები

 

კერძო სამართალი

სისხლი სამართალი

საჯარო სამართალი

სამართლის საფუძვლები და მეთოდები

სამართლის ისტორია

საერთაშორისო სამართალი

 

 

ინტენსიური კურსი

უცხო ენა 1

უცხო ენა 2

უცხო ენა 3

უცხო ენა 4

 

საკონსულტაციო დატვირთვა