საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2020 წლის 28 დეკემბერს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

პროფესორის თანამდებობა (ერთი საშტატო ერთეული)

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  ბრძანება: N253/01-01; 24.12.2020 წ.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა (2 საშტატო ერთეული)

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  ბრძანება: N252/01-01; 24.12.2020 წ.

ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობა (2 საშტატო ერთეული)

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  ბრძანება: N251/01-01; 24.12.2020წ.

კონკურსის შედეგები იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილებები: N 23/2021 და N 26/2021