საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2020 წლის 16 დეკემბერს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ - პროფესორის თანამდებობაზე (2 საშტატო ერთეული)

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  ბრძანება: N243/01-01, 14.12.2020 წ.

 

კონკურსის შედეგები იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგებილება N 23/2021