საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადა 2023 წლის 7 მარტს პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და
ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის, უფროსი მეცნიერი
თანამშრომლის და მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობებზე;
ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია:
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (10 წლის ვადით) - 1 საშტატო ერთეული
აგრარული ქიმიის ლაბორატორია:
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (7 წლის ვადით) - 1 საშტატო ერთეული
ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია:
მეცნიერი თანამშრომელი (4 წლის ვადით) – 1 საშტატო ერთეული

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბრძანება N47/01-01 06.03.2023 წ.