საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2023 წლის 22 თებერვალს მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკისინსტიტუტში - უფროსი მეცნიერი თანამშრომლების და მეცნიერი თანამშრომლების თანამდებობებზე;

ა) გამოყენებითი და ექსპერიმენტალური გეოფიზიკის სექტორი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (7 წლის ვადით) - 1 საშტატო ერთეული
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (7 წლის ვადით) - 0,5 საშტატო ერთეული
ბ) დედამიწის ფიზიკისა და გეომაგნეტიზმის სექტორი
მეცნიერ თანამშრომელი (4 წლის ვადით) - 0,5 საშტატო ერთეული
გ) სეისმოლოგიის, სეისმური საშიშროებისა და კატასტოფების რისკის სექტორი
მეცნიერ თანამშრომელი (4 წლის ვადით) - 2 საშტატო ერთეული
დ) ატმოსფეროს ფიზიკის სექტორი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (7 წლის ვადით) - 1 საშტატო ერთეული

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება N 36/01-01 21/02/2023