საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

EFMD Global ხარისხის უზრუნველყოფის აკადემიის ტრენინგი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა - თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის განყოფილების გამგემ თინათინ დავითაშვილმა და ეკონომიკისა და ბიზნების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორმა ლია ძებისაურმა წარმატებით გაიარეს „EFMD Global“-ის ხარისხის უზრუნველყოფის აკადემიის ტრენინგი, რომელიც ჩატარდა ონლაინ  2022 წლის 12 სექტემბრიდან 15 დეკემბრამდე და დაჯილდოვდნენ შესაბამისი სერტიფიკატებით (იხ. შესაბამისად, აქ და აქ).

 

ხარისხის უზრუნველყოფის აკადემიის (QAA) ონლაინ ტრენინგი არის 14 კვირიანი ყოვლისმომცველი ტრენინგი, რომელსაც „EFMD Global“ სთავაზობს უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის პროფესიონალებს. QAA პროგრამა ავითარებს მონაწილეთა უნარებს ლიდერობის, ხარისხის მართვის სისტემების ფუნქციონირების, კომუნიკაციის, მონაცემთა მენეჯმენტისა და პროექტის მენეჯმენტის სფეროებში.

 

მონაწილეები დაესწრნენ ექვს ინტერაქტიურ სესიას, რომლებიც განაწილებული იყო სამ ბლოკში. ყოველ ბლოკს წინ უსწრებდა მოსამზადებელი მასალები და ამოცანები, რაც სრულდებოდა შესაბამისი აქტივობის შეფასებით. აღნიშნულ აქტივობებზე მენტორთან მიმდინარეობდა ინდივიდუალური მუშაობა. ტრენინგით მიღებული ცოდნა და გამოცდილება აისახა საბოლოო პროექტში, რომლის შეფასება და დაცვა მოხდა ორმაგად (როგორც წერითი ფორმით, ისე ზეპირი პრეზენტაციის სახით), ფასილიტატორების, მენტორებისა და ტრენინგის სხვა მონაწილეების წინაშე.

 

„EFMD Global“ დაარსებული 1972 წელს და არის გლობალური, არაკომერციული, წევრობაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია წევრთა ფართო ქსელით, რომელიც ემსახურება მენეჯმენტის განვითარებას. იგი აღიარებულია, როგორც აკრედიტაციის ორგანო ბიზნეს სკოლებისთვისა და ბიზნეს სკოლის პროგრამებისთვის, ასევე კორპორატიული უნივერსიტეტებისთვის.

 

თარიღი: 16/12/2022