საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2013 I, II, III და IV კვარტლები)
   
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2014 წლის I ,II ,III, IV კვარტალი) I ,II კვარტალი კორექტირებული
   
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2015 I, II , III , IV კვარტალი )
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2016 წელი - I ,II, III, IVკვარტალი )
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2017 წელი - I კვარტალი II კვარტალი IIIკვარტალი IVკვარტალი IV კვარტალი დაზუსტებული )
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2018წელი - I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი )
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2019წელი - I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი IV კვარტალი )
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2020 წელი - I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი  IV კვარტალი )
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2021 წელი - I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი  IV კვარტალი )
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2022 წელი - I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი  IV კვარტალი )
 • ინფორმაცია თანამშრომლებზე გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ (ჯამურად 2023 წელი - I კვარტალი II კვარტალი III კვარტალი  IV კვარტალი )