საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სწავლის პროცესში, სახელმწიფოს, უმაღლეს დაწესებულებას, ასევე სტუდენტს ერთმანეთთან მიმართებაში გარკვეული უფლებები, მოვალეობები და პასუხისმგებლობები ეკისრებათ. რეგულაციების სახით გაწერილი და წარმოდგენილია ყველა ის უფლება-მოვალეობა, პასუხისმგებლობის ნორმები, მარეგულირებელი წესები, მიღების, სხვა პროგრამაზე გადასვლის წესები, ინსტრუქციები და მრავალი სხვა, რომელიც შეიძლება დაკისრებული ქონდეს ნებისმიერ საფეხურზე მოღვაწე სტუდენტს, სახელმწიფოს და საგანმანათლებლო დაწესებულებას.