საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

თსუ მეცნიერები ჩართული არიან მნიშვნელოვან საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტებში, მათ შორისაა: ატომური ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაციის CERN და ATLAS ექსპერიმენტები, იულიხის კვლევითი ცენტრის (გერმანია) COSY accelerator; იაპონიის პროტონების ამაჩქარებელთა კომპლექსზე (J-PARC) მიმდინარე JEDI და Comet ექსპერიმენტები, ხმელთაშუა ზღვაში მიმდინარე KM3Net ექსპერიმენტი, პროექტი FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) (გერმანია);

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება 200-ზე მეტი კვლევითი პროექტი;

 

  • Scopus-ის მონაცემებით 2015-2019 წლებში გამოქვეყნდა 2500-ზე მეტი პუბლიკაცია;

 

  • ყოველწლიურად ქვეყნდება 500-ზე მეტი სტატია მაღალრეიტინგულ სამეცნიერო გამოცემებში;

 

  • ერთობლივი პუბლიკაციები გამოქვეყნებულია 150-ზე მე საერთაშორისო პარტნიორთან ერთად (Scopus)

 

  • ერთობლივ კვლევებში ჩართულია 3000-მდე უცხოელი მეცნიერი;

 

  • უნივერსიტეტს ინდუსტრიასთან თანამშრომლობით გამოქვეყნებულია 100-მდე პუბლიკაცია (Scopus);

 

  • თსუ მეცნიერებსა და სტუდენტებს ემსახურება თანამედროვე სასწავლო სივრცეები – 16 კვლევითი ინსტიტუტი, 85-მდე სასწავლო ლაბორატორია. მათ შორის: ფაბლაბი, SMART|Lab, SMART|AtmoSim-Lab, Bloomberg ლაბორატორია, სან დიეგოს უნივერსიტეტის მიერ მოდერნიზებული ფიზიკისა და ქიმიის ლაბორატორიები; მაღალი სიზუსტის თანამედროვე ბორთვული მაგნიტურ-რეზონანსული (ბმრ) სპექტომეტრი (400 MHz); თსუ ცოდნისა და ინოვაციების გადაცემის ცენტრი; მულტიმედია ცენტრი, არქეოლოგიური საველე ბაზა გრაკლიან გორაზე, სახვითი ხელოვნების სტუდია და სხვა;