საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2023-05-04
თარიღი 17:00 სთ
მისამართი თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

2023 წლის 04 მაისს, 17:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ გივი ადამიას სადისერტაციო ნაშრომის „ექსკლუზიური ვერტიკალური დათქმების კონკურენციის შემზღუდველ შეთანხმებად კვალიფიკაცია და მისი სამართლებრივი შედეგები ქართული, გერმანული და ევროპული კავშირის კონკურენციის სამართლის მიხედვით“ (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი, ირაკლი ბურდული) დაცვა.

თსუ, II კორპუსი, 129 აუდიტორია.

 

სადისერტაციო კომისია: ბესარიონ ზოიძე (კომისიის თავმჯდომარე), გიორგი მახარობლიშვილი (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), ნათია ჩიტაშვილი (კომისიის მდივანი).

მსგავსი ღონისძიებები