საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

დოქტორანტთა საყურადღებოდ!

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგმის სემესტრში სამართლის სადოქტორო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო კომპონენტებზე დასარეგისტრირებლად იხილეთ შემდეგი განცხადების ფორმები: (პროფესორის ასისტენტობა, სადოქტორო სემინარი, სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი) განცხადება წარმოადგინეთ იურიდიული ფაკულტეტის კანცელარიაში სამეცნიერო ხელმძღვანელის თანხმობით.

თარიღი: 06/09/2023