საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

საინფორმაციო შეხვედრა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეებთან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ინიციატივით, 2020 წლის 23 ოქტომბერს 15:00-16:00 სთ-ზე ზუმის პლატფორმის გამოყენებით გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრა აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის ამაღლების მხარდასაჭერად საჯარო სკოლების მე-9, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის  მოსწავლეებისთვის.  შეხვედრაზე მოსწავლეებსა და მომავალ აბიტურიენტებს მიეწოდებათ ინფორმაცია პროექტის მიზნების, განხორციელებული აქტივობებისა და მიღწეული შედგების, საუნივერსიტეტო სერვისებისა თუ რესურსების, უნივერსიტეტის აკადემიური კეთილსინდისიერების  პოლიტიკის დაცვისა და პლაგიატის თავიდან არიდების შესახებ.
შეხვედრა ხორციელდება ერაზმუსის ინსტიტუციური განვითარების პროექტის - „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში (INTEGRITY)“ ფარგლებში. პროექტის პარტნიორები ოთხ ევროპულ სასწავლებელთან – როეჰემპტონის (University of Reohampton, ინგლისი), უფსალას (University of Uppsala, შვედეთი), ვენისა (University of Vienna, ავსტრია) და დუბლინის (Dublin City University, ირლანდია) უნივერსიტეტებთან - ერთად თორმეტი ქართული უმაღლესი სასწავლებელი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრიც არიან. პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში აკადემიური კეთილსინდისიერების დაცვის ისეთი პოლიტიკისა და მექანიზმების შემუშავებას, რომლებიც ხელს შეუწყობს პლაგიატის შემთხვევების გამოვლენას, პრევენციასა და აღმოფხვრას ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

რეგისტრაცია

INTEGRITY Project Information Meeting With Local Public School

Students

On October 23, 2020, at the initiative of Quality Assurance Office of Ivane Javakhishvili Tbilisi
State University, an information meeting will be held for 9th, 10th, 11th and 12th grade students
of Local public schools to support the promotion of academic integrity culture. The meeting will
be held using the Zoom Platform from 15:00 to 16:00. During the online meeting, students and
prospective entrants will be provided with the following information: the objectives of the
INTEGRITY project, activities carried out within the project, achievements, university services
and resources, academic integrity policy and plagiarism prevention mechanisms.
The information meeting is carried out within the framework of the Erasmus Institutional
Development Project "Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education
Institutions in Georgia (INTEGRITY)”. The partners of the project, along with four European
universities - Roehampton (University of Roehampton, England), Uppsala (University of
Uppsala, Sweden), Vienna (University of Vienna, Austria) and Dublin (Dublin City University,
Ireland)- are twelve Georgian universities, the Ministry of Education, Science, Culture and
Sports of Georgia and the National Center for Educational Quality Enhancement. The project
aims to develop appropriate policies and mechanisms for the protection of academic integrity
that will help detect, prevent, and eliminate cases of plagiarism in higher education institutions in
Georgia.
Please, follow the link below:

Registration

თარიღი: 21/10/2020