საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კვლევა ზრდასრულთა პროფილის, მათი ზრდასრულთა განათლებაში ჩართულობისა და COVID 19-ის გავლენების შესახებ

აღნიშნული კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ზრდასრული მოსახლეობის პროფილი, მახასიათებლები და მათი ჩართულობა ზრდასრულთა განათლებაში უწყვეტი განათლების კონტექსტში (კვლევის ფარგლებში უწყვეტი განათლებით აღვნიშნავთ არაფორმალური განათლების ყველა იმ აქტივობას, რომლებში მონაწილეობაც შეუძლიათ ზრდასრულებას). ჩვენი მიზანია, გავიგოთ რა ინტერესები ან დაბრკოლბები აქვთ ზრდასრულებს საქართველოში სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობაში ჩასართავად, ვინ არიან ის ზრდასრულები, რომლებიც ყველაზე აქტიურად არიან მსგავს აქტივობებში ჩართული და როგორია მათი გამოცდილება Covid 19-ის გავრცელების შემდეგ. გვაინტერესებს ზრდასრულთა დამოკიდებულება სხვადასხვა სასწავლო ფორმატის მიმართ. 

კვლევის შედეგები პირველ რიგში საინტერესო იქნება ზრდასრულთა განათლებაში ჩართული ორგანიზაციებისათვის, ასევე სხვა დაინტერესებული ინსტიტუციებისა თუ პირებისათვის.

 

 enlightened კითხვარი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია კითხვართან დაკაშვირებული დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში: keti.tsintsadze@tsu.ge

თარიღი: 07/11/2020