საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

თსუ პროფესიული განათლების I კონფერენცია „პროფესიული განათლება- ახალი შესაძლებლობა კარიერულ წინსვლაში“

17-18 მაისს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის ორგანიზებით პროფესიული განათლების  I კონფერენცია ,,პროფესიული განათლება - ახალი შესაძლებლობა კარიერულ წინსვლაში” გაიმართება. კონფერენცია ყოველწლიური იქნება და მისი მიზანია პროფესიული განათლების მნიშვნელობის, გამოწვევების, სიახლეების, კარიერული განვითარების შესაძლებლობების შესახებ მსჯელობა.

 

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლიათ პროფესიულ სტუდენტებსა და  კურსდამთავრებულებს, პროფესიულ მასწავლებლებს, ადმინისტრაციულ პერსონალს, პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებს.

 

კონფერენციის სამუშაო ენა - ქართული

პრეზენტაციის წარდგენის დრო- 7- 10 წუთი

კითხვა-პასუხი - 5 წუთი

 

კონფერენციაში მონაწილეობისთვის მოხსენებები  2024 წლის პირველი აპრილიდან 4 მაისამდე უნდა გადმოგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: tsuvetconference@tsu.ge  (წერილში მიუთითეთ  თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია).

კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცაემათ სერტიფიკატები.

 

კონფერენციის მეორე დღეს მონაწილეთათვის იგეგმება ექსკურსია ვანის არქეოლოგიურ მუზეუმში

 

გზამკვლევი მოხსენების გასაფორმებლად:

►მოხსენება წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word-ში;

►არეები: ზედა – 20 მმ; მარცხენა – 20მმ; მარჯვენა -20 მმ; ქვედა - 20მმ;

►შრიფტი, Sylfaen 12, სტრიქონებს შორის მანძილი 1.5Pt;

►პირველ სტრიქონზე უნდა დაიბეჭდოს სტატიის სათაური (12Pt, Bold);

►სტრიქონის გამოტოვებით - ავტორ(ებ)ის გვარი და სახელი (12Pt, Bold)

►მოხსენების მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 გვერდს.

►პრეზენტაციის წარდგენა ხდება Power-Point-ში

     მოხსენების სტრუქტურა:

►შესავალი 

►ტექსტის ძირითადი ნაწილი

►დასკვნები და რეკომენდაციები 

►გამოყენებული ლიტერატურა/წყარო

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:

ლევან წიქარიძე - თსუ-ს პროფესიული განათლების ცენტრის  ხელმძღვანელი

ინეზა ვაწაძე - თსუ პროფესიული განათლების ცენტრის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე

ნანა მამაგულიშვილი - თსუ პროფესიული განათლების ცენტრის კონსულტანტი საზოგადოებასთან ურთიერთობების საკითხებში

სოფიო კაკაურიძე - თსუ პროფესიული განათლების ცენტრის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

მარინე ხავთასი - თსუ პროფესიული განათლების ცენტრის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი

თეა ჭეიშვილი - თსუ პროფესიული განათლების ცენტრის სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერი (ქუთაისი)

თარიღი: 01/04/2024