საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 16 თებერვალს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:
პროფესორის თანამდებობა - 1 საშტატო ერთეული:
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება  N 39/01-01 15.02.2022;

გასაუბრება ჩატარდება 2022 წლის 6 აპრილს, 16 საათზე, თსუ-ს III კორპუსში, აუდიტორია 101.

კანდიდატი- ვლადიმერ გამსახურდია

შემაჯამებელი ოქმი


ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა - 7 საშტატო ერთეული:
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება  N 38/01-01 15.02.2022;

გასაუბრება ჩატარდება 2022 წლის 4 აპრილს, 14 საათზე, თსუ-ს III კორპუსში, აუდიტორია 215.

14:00 სთ. - მაია რობაქიძე

14:30 სთ. - ეკატერინე ფირცხალავა

15:00 სთ. - ლილი ხეჩუაშვილი

15:30 სთ. - მედეა დესპოტაშვილი

16:00 სთ.- ხათუნა მარწყვიშვილი

16:30 სთ. - თეონა ლოდია

17:00 სთ.- ირინე ჟვანია

შემაჯამებელი ოქმი