საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 30 დეკემბერს თსუ ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტში:
სასარგებლო წიაღისეულისა და გეოქიმიის განყოფილება
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული;
სტრატიფრაფიისა და პალეონტოლოგიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომლი - 2 საშტატო ერთეული;
ტექტონიკისა და რეგიონული გეოლოგიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომლი - 1 საშტატო ერთეული;
პეტროლოგიის, ვულკანოლოგიის, მინერალოგიისა და ლითოლოგიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომლი - 4 საშტატო ერთეული;
სასარგებლო წიაღისეულისა და გეოქიმიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომლი - 1 საშტატო ერთეული;
გარემოს დაცვის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომლი - 0.5 საშტატო ერთეული;

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება N289/01-01 30.12.2021