საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი: 28/01/2022 - 02/02/2022


კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 27 დეკემბერს იურიდიულ ფაკულტეტზე - ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობაზე (1 საშტატო ერთეული)
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება N 276/01-01 24.12.2021წ.

 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი პრეტენდენტები:

 

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების 
თარიღი, დრო
გასაუბრების 
ადგილი
1. ნატროშვილი მარიამ სამართლის 
მეთოდები
10.02.2022
18:00 სთ.
გასაუბრება გაიმართბა დისტანციურად
 
2. ხუჯაძე ჟირონ სამართლის მეთოდები 10.02.2022
18:15 სთ.
გასაუბრება გაიმართბა დისტანციურად

 

შემაჯამებელ ოქმი