საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 15 დეკემბერს შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერი თანამშრომლისა და მეცნიერი თანამშრომლების თანამდებობებზე:


ქართული ლიტერატურის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომელი-15.5 საშტატო ერთეული

ლიტერატურის თეორიისა და კომპარატივისტიკის განყოფილება
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი -1 საშტატო ერთეული

მეცნიერი თანამშრომელი - 8 საშტატო ერთეული (ორი-0,5 საშტატო ერთეული )

ფოლკლორის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომელი - 4 საშტატო ერთეული
რუსთველოლოგიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული
გალაკტიონოლოგიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული


დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბრძანება N264/01-01; 14.12.2021 წ.