საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 15 დეკემბერს პეტრე მელიქიშვილის სახელობის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტში - მეცნიერი თანამშრომლების თანამდებობებზე;


ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების კვლევის ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი (4 წლის ვადით) – 4 საშტატო ერთეული


ქიმიური ეკოლოგიის ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი (4 წლის ვადით) – 13 საშტატო ერთეული


ორგანულ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი (4 წლის ვადით) – 2 საშტატო ერთეული


მაღალმოლეკულურ ნაერთთა ქიმიის ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი (4 წლის ვადით) – 5 საშტატო ერთეული


ნავთობის ქიმიის ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი (4 წლის ვადით) – 5 საშტატო ერთეული


აგრარული ქიმიის ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი (4 წლის ვადით) – 5 საშტატო ერთეული


დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება: N267/01-01 14.12.2021.