საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 15 დეკემბერს ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის და მეცნიერი თანამშრომლების თანამდებობებზე:

 

ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)


გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
მეცნიერითანამშრომელი -3,5 საშტატო ერთეული


საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომელი - 3,5 საშტატო ერთეული  (სამი-0,5  საშტატო ერთეული)


ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული


კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი - 1,5 საშტატო ერთეული
 
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება: N261/01-01; 10.12.2021 წ.