საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 15 დეკემბერს ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტში მთავარი მეცნიერი თანაშრომლის და მეცნიერი თანამშრომლის   თანამდებობებზე:

ჰიდროლოგია-კლიმატოლოგიის განყოფილება
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)


გეომორფოლოგია-გეოეკოლოგიის განყოფილება
მეცნიერითანამშრომელი -3,5 საშტატო ერთეული


საზოგადოებრივი გეოგრაფიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომელი - 3,5 საშტატო ერთეული (სამი-0,5 საშტატო ერთეული)


ფიზიკური გეოგრაფიის განყოფილება
მეცნიერი თანამშრომელი - 3 საშტატო ერთეული


კარტოგრაფია-გეოინფორმატიკის ლაბორატორია
მეცნიერი თანამშრომელი - 1,5 საშტატო ერთეული


 საკონკურსო  დოკუმენტების მიღება იწარმოებს 2022 წლის 17 იანვრიდან 2022 წლის
21 იანვრის ჩათვლით 10 00 -დან 17 00 საათამდე ( გარდა 19 იანვრისა) თსუ ვახუშტი
ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტში. მისამართი: თბილისი, თამარაშვილის
ქ.N6. ოთახი N10.
დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბრძანება N261/01-01; 10.12.2021წ.  კონკურსის
გამოცხადების შესახებ.