საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი: 06/09/2021 - 09/09/2021

კონკურსი ცხადდება 2020 წლის 3 აგვისტოს იურიდიულ ფაკულტეტზე - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (2 საშტატო ერთეული) 
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: თსუ რექტორის ბრძანება: N132/01-01 04-08-2021წ

გასაუბრების გრაფიკი :

N რეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების 
თარიღი, დრო
გასაუბრების  ადგილი
1 ლორია ხათუნა ადმინისტრაციული სამართალი 15.09.2021 11:00 სთ. გასაუბრება გაიმართბა დისტანციურად
2 ქარდავა ეკატერინე ადინისტრაციული სამართალი 15.09.2021 11:15 სთ. გასაუბრება გაიმართბა დისტანციურად
3 აქუბარდია ირა სისხლის სამართალი 15.09.2021 11:30 სთ. გასაუბრება გაიმართბა დისტანციურად

შემაჯამებელი ოქმი