საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
კატეგორია:
საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი: 26/08/2021 - 21/09/2021

კონკურსი გამოცხადდა  2021 წლის 12 ივლისს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე (ერთი საშტატო ერთეული, „ა“ კატეგორია). 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება: N 110/01-01  12/07/2021

გასაუბრების გრაფიკი:

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 ნინო თომაშვილი ფილოსოფია / თეორიული ფილოსოფია 10 საათი, 2021 წლის 06 სექტემბერი თსუ პირველი კორპუსი, აუდიტორია №201

შემაჯამებელი ოქმი

კონკურსის შედეგი იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება N81/2021 23.09.2021