საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 6 ივლისს ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე:

პროფესორის თანამდებობა - 1 საშტატო ერთეული:

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება N 105/01-01 06.07. 2021;

გასაუბრების განრიგი: 
2021 წლის 15 სექტემბერი 13:00 სთ
ანასტასია ქიტიაშვილი 

105 ბრძანება შემაჯამებელი ოქმი

 

კონკურსის შედეგი იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება 91/2021 - 18/10/2021

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა - 1 საშტატო ერთეული:

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება N 106/01-01 06.07.2021;

გასაუბრების განრიგი:
2021 წლის 1 სექტემბერი: 
ირაკლი იმედაძე: 12:00 სთ -12:15 სთ  

 

კონკურსის შედეგი იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება 75/2021 - 09/09/2021

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობა - 3 საშტატო ერთეული:

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება   N107/01-01 06.07.2021

გასაუბრების განრიგი:
2021 წლის 1 სექტემბერი:
ქეთევან მოსაშვილი 12:15 სთ - 12:30 სთ
ნათია სორდია 12:30 სთ - 12:45 სთ 
ნაზი ფარსადანიშვილი 12:45 სთ -13:00 სთ  

106-107 ბრძანება შემაჯამებელი ოქმი

 

კონკურსის შედეგი იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება 75/2021 - 09/09/2021