საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 11 ივნისს სოციალურ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე:  

 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა - 3 საშტატო ერთეული:

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება N 86/01-01 10.06.2021;

 

კონკურსის შედეგი იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება 71/2021 - 09.09.2021

 

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობა - 2 საშტატო ერთეული:

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება  N 87/01-01 10.06.2021

 

კონკურსის შედეგი იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება 71/2021 - 09.09.2021