საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა  2021 წლის 13 მაისს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე (ერთი საშტატო ერთეული „გ“ კატეგორია).  

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება N 64/01-01 13.05.2021

გასაუბრების გრაფიკი

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 თამარ გელაშვილი თსუ ჰუმანირატული ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო სამეცნიერო  ინსტიტუტი, ინგლისური ფილოლოგიის კათედრა (ინგლისური ლიტერატურა) 2021 წლის  25 ივნისი 12 საათი თსუ V კორპუსი, შექსპირის ცენტრი

 

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო  ინსტიტუტი ინგლისური ფილოლოგიის კათედრის (ინგლისური ლიტერატურა) ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („გ“ კატეგორია)

2021 წლის 13 მაისის №64/01-01 ბრძანების შედეგი იხილეთ: დადგენილება N52/2021 12.07.2021