საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 27  აპრილს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორების თანამდებობეზე:                  

ეკონომეტრიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული-კატეგორია „ბ“

მიკროეკონომიკის კათედრა
ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული-კატეგორია „ბ“

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტის კათედრა

ასოცირებული პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული -კატეგორია „ა


დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ  ბრძანება: N58/01-01; 26.04.2021 წ.