საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 23 აპრილს პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის  ინსტიტუტში:  

ეკონომიკური თეორიისა და ბიზნესის პრობლემათა კვლევების განყოფილება:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (უვადო, პროფილი – ზოგადი ეკონომიკური თეორია) – 1 საშტატო ერთეული;

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების განყოფილება:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (10 წლის ვადით, პროფილი – საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები) - 1 საშტატო ერთეული; 

მაკროეკონომიკის, მდგრადი განვითარებისა და ფინანსების განყოფილება:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (10 წლის ვადით, პროფილი – ფინანსები) – 2 საშტატო ერთეული; 

სექტორული და რეგიონული ეკონომიკის განყოფილება:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (10 წლის ვადით, პროფილი სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა) – 1 საშტატო ერთეული

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება N53/01-01, 22.04.2021 წ.

კონკურსის შედეგები იხილეთ: ბრძანება N79/01-01 - 7,06,2021 წ.