საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის პირველ მარტს ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტში:

სასარგებლო წიაღისეულისა და გეოქიმიის განყოფილება:

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი (10 წლის ვადით) – ერთი საშტატო ერთეული.

ტექტონიკისა და რეგიონალური გეოლოგიის განყოფილება:

მეცნიერი თანამშრომელი - ერთი საშტატო ერთეული.

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება: N18/01-01  26.02.2021

კონკურსის შედეგები იხილეთ ბრძანება: N52/01-01  22.04.2021