საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2021 წლის 28 იანვარს რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში მთავარი  მეცნიერი თანამშრომლის, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლის და  მეცნიერი თანამშრომლების თანამდებობებზე:

 

  გიორგი  აგლაძის  სახელობის ელექტროქიმიისა  და  ელექტრომეტალურგიის  ლაბორატორია

        მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - (10 წლის ვადით) 1 საშტატო ერთეული

 

 ლევან ჯაფარიძის სახელობის დენის ქიმიური წყაროებისა და საელექტროდო მასალების  ლაბორატორია

         უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (7 წლის ვადით) - 1 საშტატო ერთეული

  

გიორგი   აგლაძის  სახელობის  ელექტროქიმიისა  და  ელექტრომეტალურგიის  ლაბორატორია:

           მეცნიერი თანამშრომელი (4  წლის ვადით) - 1 საშტატო ერთეული

 

 რევაზ დოღონაძის სახელობის თეორიული კვლევების ლაბორატორია:

          მეცნიერი თანამშრომელი (4  წლის ვადით) – 0,5 საშტატო ერთეული

 

 აპოლონ  ავალიანის სახელობის ლღობილთა ელექტროლიზის ლაბორატორია:

          მეცნიერი თანამშრომელი (4  წლის ვადით) - 1 საშტატო ერთეული

  

 ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია:

          მეცნიერი თანამშრომელი (4  წლის ვადით) – 0,5 საშტატო ერთეული

 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება: N7/01-01  27.01.2021 წ.

 

კონკურსის შედეგები იხილეთ ბრძანება N 28/01-01