საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოხადდა 2020 წლის 17 დეკემბერს იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის თანამდებობებზე.

პროფესორის თანამდებობა (4 საშტატო ერთეული)

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება: N250/01-01 17.12.2020

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა (1 საშტატო ერთეული).

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება: N249/01-01 17.12.2020;

კონკურსის შედეგები იხილეთ აკადემიური საბჭოს დადგენილება N:13/2021