საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

  კონკურსი გამოცხადდა  2020 წლის 7 დეკემბერს თსუ ალექსანდრე ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულის - სასარგებლო წიაღისეულისა და გეოქიმიის განყოფილების ხელმძღვანელის (მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი უვადო) თანამდებობაზე (1 საშტატო ერთეული)

   დამატებითი ინფორმაცია იხ. მიმაგრებული ფაილების სახით.