საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის სამეურნეო განყოფილებაში იწვევს კანდიდატებს დამლაგებლების პოზიციის (10 ერთეული) დასაკავებლად.

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პიროვნულ თვისებებს, იყოს :

ა) მოწესრიგებული;

ბ) ორგანიზებული;

გ) პუნქტუალური;

დ) ენერგიული;

ე) შრომისმოყვარე;

ვ) ჰქონდეს პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა

ფუნქცია-მოვალეობები:

ა) თსუ-ს კუთვნილ ტერიტორიაზე მასზე განპირობებული ფართის დალაგება-დასუფთავება.

დაინტერესებული კანდიდატი უნდა გამოცხადდეს 2023 წლის 27 თებერვალს 14 საათზე,

თსუ პირველ კორპუსში (თბილისი. ი. ჭავჭავაძის გამზ. N1; ოთახი 118 ).

 კანდიდატმა თან უნდა იქონიოს:

 ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

 ბ) ავტობიოგრაფია/CV;

 გ) სამუშაო გამოცდილების ამსახველი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

 შრომის ანაზღაურება თვეში 400 ლარი საშემოსავლო გადასახადისა და საპენსიო ანარიცხის ჩათვლით.

შრომით ურთიერთობასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები დაზუსტდება

კანდიდატებთან გასაუბრებისას.