საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი: 14/11/2021 - 18/11/2022


კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 12 აპრილს მედიცინის ფაკულტეტზე - ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე (2 საშტატო ერთეული „ა“ კატეგორია, 2 საშტატო
ერთეული „ბ“ კატეგორია).
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: თსუ რექტორის ბრძანება: N 304/01-01-13.10.2022 წ.