საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღების პერიოდი: 09/09/2022 - 16/09/2022

კონკურსი გამოცხადდა 2022 წლის 8 აგვისტოს იურიდიული ფაკულტეტის - ასოცირებული პროფესორის თანამდებობებზე (1 საშტატო ერთეული - „ა“ კატეგორია, 3 საშტატო ერთეული - „ბ“ კატეგორია).
დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: თსუ რექტორის ბრძანება: N 238/01-01 -8,08,2022 წ.   N241/01-01 12/08/2022

ცვლილება N242/01-01 12-08-2022 წ.

 

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო ინივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორებისა და პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

 

კონკურსანტები:

N პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 გელაშვილი ირმა კერძო სამართალი 24.09.2022 11:00 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია
2 სვანაძე გიორგი კერძო სამართალი 24.09.2022 11:15 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია
3 ყანდაშვილი ირაკლი კერძო სამართალი 24.09.2022 11:30 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია
4 გოგნიაშვილი ნინო სისხლის სამართალი 24.09.2022 11:45 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია
5 ხარანაული ლევან სისხლის სამართალი 24.09.2022 12:00 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია
6 ხერხეულიძე ირინე სისხლის სამართალი 24.09.2022 12:15 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია
7 ხოდელი მაკა სისხლის სამართალი 24.09.2022 12:30 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია
8 დვალიძე ირაკლი სისხლის სამართალი 24.09.2022 12:45 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია
9 გვარამაძე თამარ ადმინისტრაციული სამართალი 24.09.2022 13:00 სთ. თსუ, II კორპუსი, #135 აუდიტორია

შემაჯამებელი ოქმი