საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა  2022 წლის 29 ივლისს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტზე:

ა) ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობა (ერთი საშტატო ერთეული); 

ბ) ასოცირებული  პროფესორის თანამდებობა (სამი საშტატო ერთეული).

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძ.N220/01-01 26/07/2022 ,  ბრძ. N219/01-01 25/07/2022, ბრძ.N246/01-01 24.08.2022,  ბრძ. N247/01-01 24.08.2022

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, ინგლისური ფილოლოგიის კათედრა (ინგლისური ენა) ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („ა“ კატეგორია)

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 სოფიო თოთიბაძე დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, ინგლისური ფილოლოგიის კათედრა (ინგლისური ენა) ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („ა“ კატეგორია) 2022 წლის 21 სექტემბერს, 10:30 საათი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეხუთე კორპუსი, ოთახი N 226

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის თეორიული ფილოსოფიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი, კატეგორია „ა“)

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 ელიზბარ ელიზბარაშვილი ფილოსოფიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის თეორიული ფილოსოფიის კათედრა (ასოცირებული პროფესორი, კატეგორია „ა“) 2022 წლის 21 სექტემბერს, 10:00 საათი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, ოთახი N 211

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ამერიკიმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი ასოცირებული პროფესორი - 2 საშტატო ერთეული (კატეგორია „ა“)

 

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 ქეთევან ანთელავა ამერიკისმცოდნეობა 2022 წლის 26 სექტემბერი 9:30 თსუ მეორე კორპუსი, აუდიტორია №165
2 მიხეილ ბარნოვი ამერიკისმცოდნეობა 2022 წლის 26 სექტემბერი 10:00 თსუ მეორე კორპუსი, აუდიტორია №165

 

შემაჯამებელი ოქმი

 

შემაჯამებელი ოქმი

 

 შემაჯამებელი ოქმი