საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

თსუ-ში კვლევის მენეჯმენტს ახორციელებს სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი. კვლევების მხარდაჭერის მიზნით დეპარტამნეტი ეხმარება ფაკულტეტების/ინსტიტუტების თანამშრომლებს დაფინანსების მოპოვებაში, ხელს უწყობს თსუ-ში ინოვაციურ ცოდნაზე, ხარისხზე და შედეგზე ორიენტირებული სამეცნიერო კვლევების განხორციელებას.

 

დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციებია:

  • მაღალხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი კვლევების ხელშეწყობა;
  • R&D მდგრადი განვითარებისთვის პირობების შექმნა;
  • პერსონალის პოტენციალისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა;
  • მეცნიერების კომერციალიზაციის ხელშეწყობა;
  • სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო პროცესის ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
  • სამეცნიერო გრანტების ადმინისტრირება/მონიტორინგი - სააპლიკაციო განაცხადის ფონდის მოთხოვნებთან, უნივერსიტეტის კანონმდებლობასა და წარდგენის პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველყობა. საჭიროების შემთხვევაში თსუ-ს სახელით საგრანტო აპლიკაციების/ხელშეკრულებების მომზადება/წარდგენა;
  • სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის მოგროვება და ანგარიშების წარდგენა;
  • სამეცნიერო პოლიტიკის ჩამოყალიბება და რეკომენდაციების მომზადება თსუ ადმინისტრაციისთვის;
  • სემინარების/სამუშაო შეხვედრების (ვორქშოფების)/კონფერენციების ჩატარება;
  • საპროექტო წინადადების შემუშავებასა და მოგებული გრანტების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების გაწევა.

 

დღეისათვის თსუ ახორციელებს 16 სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის საბაზისო დაფინანსებას, რომელთა სამეცნიერო-კლვევით საქმიანობის კოორდინაციას უშუალოდ ახორციელებს სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი.