საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ცვლილება სასწავლო პროცესის ვადებში

ყურადღება! თსუ რექტორის ბრძანების საფუძველზე ცვლილება შევიდა სასწავლო პროცესის ვადებში, რის საფუძველზეც 7, 8 და 10 მაისი გამოცხადდა დასვენების დღეებად.

 

ბაკალავრიატის საფეხური:

 

გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 4 მარტი - 22 ივნისი;

გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 24 ივნისი - 20 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 26 ივლისი - 1 აგვისტო (დამატებითი გამოცდები);

გ.ე) არდადეგები - 7-11 მაისი, 2 აგვისტო - 22 სექტემბერი.

 

 

მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურები:

 

გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 4 მარტი - 22 ივნისი;

გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 24 ივნისი - 18 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 24 – 30 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);

გ.ე) არდადეგები - 7-11 მაისი, 31 ივლისი - 29 სექტემბერი.

იხილეთ დანართი

თარიღი: 01/05/2024