საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

2023-2024 ს/წ შემოდგომის სემესტრის შიდა მობილობის ვადები

1.1 საგანმანათლებლო ერთეულის მიერ შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო

პროგრამების ვაკანტური ადგილების ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის

ვადა - 21-22 აგვისტო;

 

1.2 შიდა მობილობის წესით საგანმანათლებლო ერთეულის/საგანმანათლებლო

პროგრამის შეცვლის მსურველთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა -

23-29 აგვისტო;

 

1.3 შიდა მობილობის შედეგების ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნება - 30

აგვისტო;

 

1.4 საგანმანათლებლო ერთეულის მიერ სტუდენტებისათვის კრედიტების აღიარება

- 30-31 აგვისტო;

 

1.5 ხელშეკრულების გაფორმება საგანმანათლებლო ერთეულის/საგანმანათლებლო

პროგრამის შეცვლის მსურველებთან - 1 - 6 სექტემბერი;

 

1.6 საგანმანათლებლო ერთეულის მიერ სასწავლო პროცესის მართვის

დეპარტამენტისათვის შიდა მობილობის წესით გადასული სტუდენტების სიის

წარდგენა - 7 სექტემბერი;

 

1.7 შიდა მობილობის წესით სტუდენტების გადასვლის შესახებ რექტორის ბრძანების პროექტის მომზადება - 8 სექტემბერი.

თარიღი: 03/09/2023